Együttműködési feltételek

 • tanulás Skype-on keresztül történik, ehhez szükséges feltételeket tudom biztosítani ( pl: megfelelő internet kapcsolat )
 • a tanórák 45 percesek
 • a tanárt betegsége vagy előre nem látható akadályoztatása esetén illeti meg az óraelmaradás joga, erről a tanulót mihamarabb értesíti és egyezetnek az óra pótlásáról
  amennyiben nincsen lehetőség a pótlásra akkor az elmaradt tanóra díja a következő héten fizetendő összegből kerül levonásra
 • amennyiben csúszás történik a tanár hibájából (pl.technikai akadály), azt a tanár a  legközelebbi
  lehetséges alkalommal  bepótolja
 • ha a tanuló hibájából keletkezik a késési idő, az a tanuló tanórájából eltelt időnek számít
 • a tanulónak lehetősége van lemondani írásban az óráját térítésmentesen az órát megelőző 24 órával
 • amennyiben a tanuló 24 órán belül mondja le az óráját, az teljesítettnek minősül, tehát ki kell fizetni
 • a tanórák díja előre fizetéssel történik, minden héten hétfőn, banki átutalással
 • szintfelmérő díja előre utalással fizetendő